Współpraca z Uczelniami i Praktyki w Transition Technologies

 • pasja

 • wiedza

 • innowacje

 • Pasja, wiedza, innowacje

O nas

W Transition Technologies S.A. zależy nam na propagowaniu nowoczesnych rozwiązań. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie współpraca z pomysłowymi i zaangażowanymi ludźmi – nie tylko uznanymi specjalistami, lecz także studentami i absolwentami, którzy dopiero wstępują na drogę rozwoju zawodowego. Dlatego też od blisko 20 lat Transition Technologies oferuje atrakcyjne oferty praktyk, które są znakomitą okazją do tego, by zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe, skonfrontować wiedzę teoretyczną z praktyką (m.in. w pracy przy międzynarodowych projektach) i poznać wyjątkowych ludzi tworzących TT.

Nasze obszary działań są ściśle powiązane z nauką i nowymi technologiami. Realizujemy granty na innowacyjne projekty, często łącząc przy tym siły ze studentami i naukowcami z prestiżowych ośrodków naukowych. Eksperci ze świata nauki mogą korzystać z naszego doświadczenia w zakresie m.in. Big Data, optymalizacji i innowacyjnych technologii. Od 2010 roku posiadamy status Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Transition Technologies oferuje staże i pracę dla studentów oraz absolwentów uczelni wyższych, przede wszystkim kierunków pokrewnych z informatyką, ale też z biotechnologią, automatyką i energetyką. Naszą ofertę kierujemy głównie do kandydatów, którzy:

 • znają takie języki i technologie jak: .Net, Java, C++, C#, iOS.
 • Posiadają wiedzę dotyczącą automatyki, energetyki, bioinformatyki oraz systemów informatycznych
 • Posiadają wiedzę z zakresu HR, PR, księgowości i administracji.

Współpracujemy z wieloma uczelniami wyższymi. Wśród nich są:

 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Łódzki
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Politechnika Koszalińska

Wydarzenia

Koszalin

Białystok

Łódź

Warszawa

Lublin

Kielce

Wrocław

Ostrów Wlkp.

Współpraca i praktyki

Białystok

Software Solution Center

Poland Solution Center

ul. Sienkiewicza 82

15-005 Białystok

(+48) 85 744 23 62

tt.bialystok@tt.com.pl

To drugi pod względem wielkości zatrudnienia oddział Transition Technologies. Nasz zespół tworzą nie tylko doświadczeni specjaliści, lecz także najlepsi studenci oraz absolwenci informatyki.

Kielce

Poland Solution Center Kielce

ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

tel.: +48 41 24 97 880

fax: +48 41 24 97 890

sekretariat_kielce@tt.com.p

Biuro w Kielcach powstało w 2014 roku. Zatrudniamy doświadczonych ekspertów w dziedzinie IT, ale też dajemy szansę młodym studentom oraz absolwentom kierunków informatycznych.

Koszalin

Software Solution Center Koszalin

ul. Szczecińska 25A 75-122 Koszalin tel. : +48 94 732 81 20 fax : +48 94 732 81 21

Jesteśmy najmłodszym oddziałem Transition Technologies. Biuro funkcjonuje od listopada 2014 roku i sukcesywnie zwiększa liczbę pracowników. Nasz zespół tworzą zarówno doświadczeni programiści, jak i dopiero zdobywający swoje doświadczenie zawodowe praktykanci.

Lublin

Software Solution Center

ul. Jana Pawła II 17

20-538 Lublin

tel.: (+48) 81 460 34 70

fax.: (+48) 81 460 64 71

Biuro w Lubinie rozpoczęło swoją działalność w czerwcu 2013 r. W tym czasie gościliśmy już kilkudziesięciu praktykantów; część z nich stała się pracownikami TT. Nasz zespół tworzą doświadczeni specjaliści oraz najlepsi studenci i absolwenci kierunków informatycznych. Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy z lubelskimi uczelniami.

Łódź

Poland Solution Center Łódź

ul. Piotrkowska 276,

90-361 Łódź

tel.: +48 42 664 97 20

fax: +48 42 664 97 30

tt.lodz@tt.com.pl

Biuro w Łodzi powstało w 2006 roku. Zatrudniamy doświadczonych ekspertów w dziedzinie IT, ale mile widziani są u nas również studenci oraz absolwenci kierunków informatycznych.

Ostrów Wlkp.

Software Solution Center

Control Solution Center

ul. Staroprzygodzka 117

63-400 Ostrów Wielkopolski

sekretariat_ostrow@tt.com.pl tel.: (+48) 62 738 72 00

fax.: (+48) 62 738 72 40

Biuro w Ostrowie Wielkopolskim powstało 1997 roku i obecnie mieszczą się w nim dwa działy. Zatrudniamy specjalistów z branży IT i osoby, które swoją przyszłość wiążą z automatyka przemysłową. Nasza oferta jest skierowana zarówno do specjalistów, jak i chętnych do nauki studentów.

Warszawa

Head Office

ul. Pawia 55, 01-130 Warszawa

tel.: 22 331 80 20

fax: 22 331 80 30

tt@tt.com.pl

Oddział w Warszawie to pierwsze biuro Transition Technologies S.A., które istnieje od grudnia 1991 roku. Nasz zespół to doświadczeni programiści, eksperci w zakresie energetyki, ale również absolwenci Politechniki Warszawskiej.

Wrocław

Control Solution Center

Implementation Solution Center

Ul. Antoniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław

+48 71 77 10 050

sekretariat_wroclaw@tt.com.pl

Stosunkowo niewielkie biuro Transition Technologies we Wrocławiu zatrudnia ludzi z ogromnym potencjałem. Nasi pracownicy to w większości absolwenci wydziałów: Elektrycznego, Elektroniki, Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Jesteśmy otwarci na nawiązywanie współpracy zarówno ze studentami, jak i absolwentami, których interesuje tematyka związana z automatyką przemysłową oraz zaawansowaną, energetyką, robotyką, zarządzaniem procesami oraz informatyką. Dodatkowo studenci mają możliwość skorzystania z naszej wiedzy i wsparcia przy pisaniu prac magisterskich.

TT Hi Tech

Wrocław

9 EDYCJA KONKURSU!
Zapraszamy studentów wydziałów: Elektrycznego, Mechaniczno-Energetycznego i Elektroniki Politechniki Wrocławskiej do wzięcia udziału w konkursie na najlepsza pracę magisterską z dziedziny nowoczesnych technologii!
Do konkursu mogą być zgłoszone prace dyplomowe przygotowane i obronione w roku akademickim 2015/2065. Praca musi dotyczyć nowoczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem automatyki, informatyki, robotyki, energetyki i zarządzania procesami
Zgłoszenie pracy wymaga:
Na Wydziale Elektrycznym – Dostarczenia do dziekanatu wydziału papierowej wersji pracy magisterskiej wraz z załącznikami: poprawnie wypełnionym formularzem zgłoszenia pracy, opinią promotora i recenzenta. Wymagane jest również złożenie wersji elektronicznej – CD – zawierającej pracę magisterską wraz ww. załącznikami w formacie PDF.
Termin złożenia prac upływa 27.07.2016!
Na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym – Dostarczenia do dziekanatu wydziału papierowej oraz elektronicznej wersji pracy magisterskiej wraz z załącznikami: poprawnie wypełnionym formularzem zgłoszenia do konkursu, opinią promotora i recenzenta.
Termin złożenia prac upływa 15.10.2016!
Na Wydziale Elektroniki – Dostarczenia do dziekanatu wydziału papierowej oraz elektronicznej wersji pracy magisterskiej wraz z załącznikami: poprawnie wypełnionym formularzem zgłoszenia do konkursu, opinią promotora i recenzenta.
Termin złożenia prac upływa 15.10.2016!

Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami.
Transition Technologies S.A. wierzy w ścisłą współpracę biznesu ze środowiskami akademickimi. W trosce o podniesienie jakości kształcenia studentów, aktywnie nawiązujemy współpracę z licznymi uczelniami wyższymi znajdującymi się na terenie całej Polski.

Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu mailowego.